Vad är CMS?

CMS är en förkortning för Content Management System och kan sägas vara ett verktyg för att sköta hela livscykeln för en webbplats, allt ifrån skapandet av design till slutarkivering.

Det bakomliggande huvudsyftet med ett CMS är förenkla publicering av material på webben. Om inte ett CMS används för detta så krävs ofta väldigt djupa kunskaper inom berörda tekniker (som t ex html/xhtml, css och javascript) och praktiska tekniska färdigheter (t ex uppladdning av filer till servern via exempelvis ftp) för att kunna underhålla en webbplats.


Varför välja CMS?

kunderna ska själva kunna administrera och uppdatera sina sidor enkelt via en adminisrator area.